Brand 2016 / Om konferensen

Välkommen!


Varmt välkommen till BRAND2016 den 24–26 maj på Karlstad Congress Culture Centre!

BRAND-konferensen arrangeras varje år av Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) och Brandskyddsföreningen. Konferensen vänder sig till anställda och förtroendevalda i kommuner som är verksamma inom området skydd mot olyckor. Syftet med konferensen är att stimulera utveckling av det kommunala säkerhetsarbetet genom att erbjuda möten mellan människor, utbyte av erfarenheter och ny kunskap.

Brandsäkerhet i en föränderlig värld. Så lyder årets tema. Aldrig tidigare har vi stått inför så stora brandsäkerhetsutmaningar som nu. Den ökande andelen äldre, nya byggnadssätt och byggnadsmaterial samt följderna av flyktingströmmen behöver gemensamma krafttag. Vi behöver hjälp av såväl internationella erfarenheter som aktuell forskning för att lyckas, men också att alla samarbetar för att nå bästa resultat; såväl politiker, tjänstemän som andra aktörer.
Ta del av fullständigt program här.

Logga-BRAND2016-220px.png

Röster om brandkonferensen:
"Styrkan med brandkonferensen är att den är välbesökt och den mix av politik och sakkunskap som publiken brukar representera. Konferensen är ett tillfälle, att under socialt trevliga former, möta politiker och tjänstemän som företräder verksamheten skydd mot olyckor och att då föra en dialog om önskvärd utveckling på området".
Politiker

"Brandkonferensen är ett utmärkt tillfälle att skaffa sig ny kunskap och information, upprätthålla gamla nätverk och skapa nya. Genom att aktivt delta i konferensen finns också alla möjligheter att vara med och påverka branschens utveckling".
Jan Wisén, MSB